Συστήματα εφαρμογής

Οι πολλοί τρόποι τοποθέτησης της μεμβράνης FIRESTONE RubberGard EPDM προσφέρουν τη δυνατότητα εφαρμογών σε οποιοδήποτε τύπο στέγης. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορείτε να επιλέξετε κάποιο από τα παρακάτω 8 συστήματα.

 1. BALLASTED SYSTEM (Σύστημα εφαρμογής με έρμα)
 2. INVERTED SYSTEM (Σύστημα για στέγες με συχνή επισκεψιμότητα)
 3. FULLY ADHERED SYSTEM (Σύστημα ολικής επικόλλησης)
 4. REINFORCED MECHANICALLY ATTACHED SYSTEM (Σύστημα μηχανικής στερέωσης)
 5. BATTEN-IN-SEAM SYSTEM (Σύστημα για φορτίο μικρού βάρους)
 6. MECHANICALLY ATTACHED SYSTEM (Σύστημα μεταλλικής στήριξης)
 7. PHOTOVOLTAIC ROOFING SYSTEM (Σύστημα επικάλυψης με φωτοβολταϊκά επί της μεμβράνης)
 8. GREEN ROOFING SYSTEM (Σύστημα για πράσινα δώματα)

 

Τα συστήματα αναλυτικά:

1. BALLASTED SYSTEM (Σύστημα εφαρμογής με έρμα)

ballasted system

Ελεύθερη τοποθέτηση μεμβράνης και επικάλυψη με χαλίκι - έρμα ή πλάκες πεζοδρομίου. Είναι το πλέον οικονομικό σύστημα, κατάλληλο για τις περισσότερες περιπτώσεις κτιρίων με κλίση μέχρι και 10% και ικανό να φέρει το βάρος χαλικιού ή πλακών.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Χαμηλό κόστος τοποθέτησης λόγω γρήγορης εφαρμογής
 • Δυνατότητα επίστρωσης φύλλων με μεγάλο πλάτος (3,05m ή 6,10m)
 • Ελάχιστες ραφές
 • Δυνατότητα επιλογής μεγάλης ποικιλίας υποστρωμάτων
 • Εξαιρετική συμπεριφορά πυραντίστασης
 • Εξαιρετική αντοχή στις κλιματολογικές μεταβολές


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

 • Επικάλυψη φύλλων 100mm με ταινία FIRESTONE QUICK SPLICE TAPE
 • Περιμετρική στερέωση σε στηθαίο
 • Μετά την τοποθέτηση της μεμβράνης και τη στερέωσή της, στρώνεται χαλίκι με min βάρος 50kg/m2 κάποιου εκ των παρακάτω 3 τύπων:
  -  Ποταμίσιο βότσαλο λείο, πλυμένο χωρίς αμυχές
  -  Ταρατσόπλακες λείες, 16 - 32mm, min πάχος 50mm
  -  Χαλίκι σπαστό, στρωμένο προσεκτικά και σταδιακά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Στη στατική επάρκεια του κτιρίου για να αντέχει το επιπλέον φορτίο
 • Κλίση οροφής και ανεμοπίεσης

ballasted system1

 

 

2. INVERTED SYSTEM (Για στέγες με συχνή επισκεψιμότητα)

inverted systemΑποτελεί μία παράλληλη λύση με το BALLASTED SYSTEM για στέγες με συχνή επισκεψιμότητα, βατές ή σε περιοχές με δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες. Εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε τύπο κτιρίου με κλίση στέγης μέχρι 10%.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Χαμηλό κόστος τοποθέτησης
 • Μεγάλα πλάτη φύλλων
 • Λίγες ραφές
 • Γρήγορη τοποθέτηση
 • Δυνατότητα επιλογής πολλών τύπων υποστρωμάτων
 • Επιπλέον διάρκεια ζωής
 • Ευελιξία και δυνατότητα αναβάθμισης της μόνωσης σε περιπτώσεις ανακατασκευών ή επισκευών κτιρίων.


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

 • Επικάλυψη φύλλων 100mm με ταινία FIRESTONE QUICK SPLICE TAPE
 • Περιμετρική στερέωση σε στηθαίο
 • Μετά την τοποθέτηση της μεμβράνης και τη στερέωσή της, στρώνεται χαλίκι με min βάρος 50kg/m2 κάποιου εκ των παρακάτω 3 τύπων:
  - Ποταμίσιο βότσαλο λείο, πλυμένο χωρίς αμυχές
  - Ταρατσόπλακες λείες, 16 - 32mm, min πάχος 50mm
  - Χαλίκι σπαστό, στρωμένο προσεκτικά και σταδιακά.


ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Πάνω από τη μεμβράνη και πριν την τοποθέτηση του έρματος, τοποθετείται εξηλασμένη πολυστερίνη και γεωύφασμα.
 • Το συνολικό σύστημα ολοκληρώνεται με την επίστρωση του έρματος
 • Απαραίτητα, να ληφθεί υπόψη η στατική επάρκεια του κτιρίου, η κλίση της στέγης και η ταχύτητα ανέμου της περιοχής.

inverted2

 

 

3.  FULLY ADHERED SYSTEM (Σύστημα ολικής επικόλλησης)

fully adhered system

Επικόλληση μεμβράνης επί του υποστρώματος με κόλλες FIRESTONE BONDING ADHESIVE. Είναι ένας τρόπος τοποθέτησης για κατασκευές και στέγες που απαιτούν μόνωση με εύκαμπτο υλικό. Εξαιρετική λύση για στέγες με ακανόνιστα σχήματα ή περιορισμένη αντοχή σε καταπονήσεις. Προϋπόθεση το υπόστρωμα να είναι συμβατό με τις κόλλες της FIRESTONE.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Εφαρμογή σε οποιαδήποτε κλίση
 • Κατάλληλη για οποιοδήποτε σχήμα στέγης
 • Μικρό βάρος
 • Μεγάλη αντοχή σε ανεμοπιέσεις
 • Καλή αισθητική
 • Εξαιρετική για πράσινες στέγες και στέγες με φωτοβολταϊκά


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

 • Η μεμβράνη με τυπικό πλάτος 3,05m και 6,10m επικολλάται απευθείας σε υπόστρωμα χρησιμοποιώντας κόλλες FIRESTONE BONDING ADHESIVE
 • Τα φύλλα έχουν αλληλοεπικάλυψη min 100mm και οι ραφές συγκολλούνται με FIRESTONE QUICKSEAM SPLICE TAPE
 • Όλες οι περιμετρικές απολήξεις και διατρήσεις τοποθετούνται σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες οδηγίες και προδιαγραφές της FIRESTONE.


ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Πριν την επιλογή του συστήματος απαιτείται έλεγχος συμβατότητας με τις κόλλες FIRESTONE BONDING ADHESIVE
 • Για στέγες με θερμομόνωση πρέπει να ελεγχθεί η ικανότητα αποκόλλησης σε περίπτωση που απαιτείται μηχανική στήριξη της μόνωσης.

fullyadhered2

 

 

4. REINFORCED MECHANICALLY ATTACHED SYSTEM (Σύστημα μηχανικής στερέωσης RMA)

reinforcedΕλαφρύ σύστημα μηχανικής στήριξης, εύκολο στη συντήρηση, χωρίς διατρήσεις περιμετρικά των λωρίδων, αλλά με επικολλήσεις σε λωρίδες QUICK SEAM RMA, οι οποίες αποτελούνται από διπλής όψης αυτοκόλλητες λωρίδες με QUICK SEAM SPLICE TAPE κατά μήκος των λωρίδων επικάλυψης.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Μεμβράνη χωρίς διατρήσεις
 • Χρήση μεγάλου πλάτους μεμβράνης 6,10m
 • Λιγότερες ραφές
 • Γρήγορη τοποθέτηση
 • Μικρό βάρος
 • Αισθητική απόδοση (ενιαία ομοιόμορφη επιφάνεια)
 • Πολύ καλή συμπεριφορά σε δυνατούς ανέμους.


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

 • Χάραξη και τοποθέτηση λωρίδων QUICK SEAM RMA πάνω στο υπάρχον υπόστρωμα με μηχανική στήριξη ή λάμες ανάλογα με την απαίτηση της μελέτης και τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή
 • Η περιμετρική στερέωση στα στηθαία του δώματος και η τεχνική των διατρήσεων γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της FIRESTONE
 • Περιμετρικά της επιφάνειας μπορεί να κολληθεί απευθείας στο υπόστρωμα.


ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Τα φύλλα της μεμβράνης να είναι πλάτους 6,10m έως 9,15m, επικολλούμενα στις QUICKSEAM RMA λωρίδες με ταινία διπλής όψης αφού προηγηθεί η στερέωση των φύλλων με βίδες ή λάμες
 • Η αλληλοεπικάλυψη των φύλλων είναι minimum 100mm και η επικόλληση γίνεται με QUICKSEAM SPLICE TAPE
 • Η πυκνότητα της στήριξης εξαρτάται από το εάν υπάρχουν μεγάλα φορτία ανεμοπίεσης.

reinforced mechanically attached 2

 

 

5. BATTEN-IN-SEAM SYSTEM (για φορτίο μικρού βάρους)

batten in seamΕπικαθήμενη μεμβράνη μικρού πλάτους πάνω σε υπόστρωμα και μηχανική στήριξη με μπάρες αξονικά τοποθετημένες στους αρμούς των φύλλων.

Το σύστημα BATTEN-IN-SEAM (BIS) είναι κατάλληλο για περιπτώσεις που απαιτούν φορτίο μικρού βάρους με υπόστρωμα, στο οποίο μπορεί να υπάρξει μηχανική στήριξη. Προτιμούνται φύλλα EPDM μικρότερου πλάτους.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Προσαρμογή σε οποιοδήποτε τύπο στέγασης
 • Χαμηλό κόστος υλικού
 • Σύστημα με μικρό βάρος


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

 • Χρησιμοποιούνται μεμβράνες με πλάτος αρμολόγησης 2,28m, επικαθήμενες σε υπόστρωμα
 • Η μεμβράνη EPDM με πλάτος 3,05m είναι η πλέον κατάλληλη για την περίπτωση αυτή
 • Οι περιμετρικές ζώνες της μεμβράνης μπορούν να στερεωθούν μηχανικά με δοκίδες στο σημείο ένωσης των φύλλων ή μεταλλικές λάμες.
 • Η τοποθέτηση γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της FIRESTONE
 • Το πλάτος των φύλλων μπορεί να διαφέρει για να μπορεί να αντιμετωπίζεται η μεγάλη ανεμοπίεση


ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Η αλληλοεπικάλυψη των φύλλων απαιτείται να είναι τουλάχιστον 200mm και 100mm από τα άκρα των φύλλων όπου τοποθετείται η λάμα.
 • Χρησιμοποιείται η ταινία QUICK SEA SPLICE TAPE.

batten in seam bis reference

 

6. MECHANICALLY ATTACHED SYSTEM (Σύστημα μεταλλικής στήριξης)

mechanically attachedΕπικαθήμενη μεμβράνη πάνω σε υπόστρωμα και στερεούμενη με μπάρες. Θεωρείται εναλλακτική λύση του RMA SYSTEM (συστήματος μηχανικής στερέωσης) για περιπτώσεις στεγών με ιδιαιτερότητες, όχι ενιαία επίπεδη οριζόντια επιφάνεια με πολλές διατρήσεις, σωληνώσεις, καμινάδες και εμπόδια (δεξαμενές, κάτοπτρα κλπ).


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Προσαρμογή σε οποιοδήποτε τύπο στέγης
 • Χρήση μεγάλου πλάτους EPDM
 • Λίγες ραφές
 • Ταχύτατη επικάλυψη
 • Σύστημα με μικρό βάρος
 • Εξαιρετική συμπεριφορά όπου υπάρχουν μεγάλα φορτία ανεμοπίεσης.


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

 • Τοποθετείται η μεμβράνη σε κατάλληλο υπόστρωμα και στερεώνεται με λάμες
 • Χάραξη και τοποθέτηση λωρίδων QUICK SEAM RMA πάνω στο υπάρχον υπόστρωμα είτε με μηχανική στήριξη ή λάμες ανάλογα με την απαίτηση της μελέτης και τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή
 • Οι λάμες καλύπτονται με διπλής όψης ταινίες QUICK SEAM BATTEN COVER STRIPS
 • Η απόσταση των λαμών καθορίζεται από την ανεμοπίεση
 • Στην περιμετρική ζώνη, η μεμβράνη μπορεί να κολληθεί στο υπόστρωμα αντί της μηχανικής στήριξης
 • Η περιμετρική στερέωση στα στηθαία του δώματος και η τεχνική των διατρήσεων γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της FIRESTONE.


ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Τα φύλλα της μεμβράνης να είναι πλάτους 6,10m έως 9,15m, επικολλούμενα στις QUICKSEAM RMA λωρίδες με ταινία διπλής όψης αφού προηγηθεί η στερέωση των φύλλων με βίδες ή λάμες
 • Αλληλοεπικάλυψη το ελάχιστο 100mm και ψυχρή κόλληση με QUICK SEAM SPLICE TAPE
 • Η πυκνότητα της στήριξης εξαρτάται από το εάν υπάρχουν μεγάλα φορτία ανεμοπίεσης.

mechanically attached system 2

 

 

 7. PHOTOVOLTAIC ROOFING SYSTEM (Σύστημα επικάλυψης με φωτοβολταϊκά επί της μεμβράνης)

photovoltaicΣτην περίπτωση αυτή τοποθετούνται φωτοβολταϊκά πανέλα πάνω στην EPDM μεμβράνη με ειδικά εξαρτήματα σφραγίσματος των διατρήσεων της μεμβράνης.

Οι μεμβράνες FIRESTONE RubberGard EPDM μπορούν να συνδυαστούν με οποιοδήποτε τύπο φωτοβολταϊκών συστημάτων:

 • Συμβατικά φωτοβολταϊκά ή πολυκρυσταλλικά πυριτίου στερεωμένα πάνω σε οδηγούς σε συνδυασμό με χρήση έρματος ή αγκύρωση πάνω στη στέγη. Πάσης φύσεως διατρήσεις στεγανοποιούνται με τα παρελκόμενα της FIRESTONE βάσει προδιαγραφών.
 • Φωτοβολταϊκά τύπου “φιλμ” (λεπτός υμένας) πάνω στη μεμβράνη EPDM με QUICKSEAM TAPE SYSTEM.
 • Προκειμένου να διασφαλιστεί άριστη ποιότητα για την απόδοση της μεμβράνης και της στεγανότητας προτείνονται τα εξής:
  -  Πάχος μεμβράνης 1,5m κατά τη φάση τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών πανέλων.
  -  Χρήση σταθερών και ανθεκτικών θερμομονωτικών πανέλων με υψηλό δείκτη συμπίεσης ή πανέλα υψηλής πυκνότητας
  -  Πλήρης επικόλληση της μεμβράνης στο υπόστρωμα και χρήση της κόλλας FIRESTONE INSULATION ADHESIVE.
  gosselin belgium

 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

8. GREEN ROOFING SYSTEM (Σύστημα για πράσινα δώματα)

green roofingΗ χρήση μεμβράνης FIRESTONE RubberGard EPDM σε πράσινα δώματα απαιτεί ελάχιστη συντήρηση και θεωρείται η πλέον αξιόπιστη λύση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμβράνη χωρίς ραφή, μέχρι και 930m2. Τo μικρό βάρος και η ευκαμψία της EPDM έχουν πιστοποιηθεί με το test FLL για την αντίστασή της στη διάτρηση από ριζοβολία.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ

 • Μεγάλη διάρκεια ζωής
 • Υπεραξία κόστους απόδοσης
 • Μικρό κόστος ενεργειακής κατανάλωσης
 • Εύκολη τοποθέτηση και συντήρηση
 • Βελτίωση της ποιότητας του αέρα
 • Μείωση της εκπομπής θερμικών μαζών
 • Διαχείριση του νερού της βροχής
 • Ηχομόνωση και μόνωση
 • Φυσικός χώρος για φυτά και πτηνά

greenlogo final

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Σε περίπτωση φύτευσης φυτών όπως μπαμπού και άλλων με μεγάλο ριζικό σύστημα, χρειάζεται μία επιπλέον μεμβράνη προστασίας ή απομόνωσης των ριζών πέρα από την EPDM μεμβράνη.

tsmc shanghai china

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επικοινωνήστε με την Mipeco

Όνομα:
E-mail:

Το μήνυμα σας:

MIPECO ADVANCED BUILDING SOLUTIONS

 • Η MIPECO ιδρύθηκε το 1992 από την αρχιτέκτονα-μηχανικό Ειρήνη Τσιάκκα, η οποία και διευθύνει την εταιρεία μέχρι σήμερα.

  Διαβάστε περισσότερα...

Έδρα

Παιανία, Σουλίου 55,

email: mipeco@mipeco.gr

πίσω από το Εκθεσιακό Μεσογειακό Κέντρο M.E.C.,

ΕΞΟΔΟΣ 17 Κάντζα Αττικής Οδού

 +30 210 6644611

 +30 210 6643825